UVJETI PUTOVANJA u cjelovitom obliku dostupni su na: www.KnockOut-travel.hr/uvjeti-koristenja

  1. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu ulaganjem pisanog prigovora. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe – one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.

Prigovor je u propisanom roku moguće podnijeti osobno u poslovnicama agencije, poštom na adresu sjedišta (KnockOut travel d.o.o., Ante Kovačića 24, 51000 Rijeka, Hrvatska) ili na službenu agencijsku adresu e-pošte (info@knockout-travel.hr).

KnockOut travel ne prihvaća reklamacije za ponude i aranžmane drugih odgovornih organizatora i pružatelja usluga koje su posredništvom rezervirane i uplaćene putem KnockOut travel. U tom slučaju putnik treba prigovor uputiti direktno organizatoru, u skladu s Uvjetima putovanja pojedinog organizatora.

Pritužbeni postupak:

  1. Odmah na mjestu događaja putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako istog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i/ili izvršiteljem usluga u dobroj namjeri kako bi se uklonili uzroci prigovora. Ukoliko putnik na mjestu događaja ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamacije niti na nju odgovoriti.
  2. Ako uzrok prigovoru nije bio otklonjen, putnik o tome sastavlja pisanu potvrdu s predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga.
  3. Najkasnije 8 (osam) dana po povratku s putovanja, putnik predaje pisani prigovor te prilaže pisanu potvrdu potpisanu od strane predstavnika organizatora ili izvršitelja usluga, kao i eventualne račune za dodatne troškove. Prigovor je moguće podnijeti osobno u poslovnicama agencije, poštom na adresu sjedišta (KnockOut travel d.o.o., Ante Kovačića 24, 51000 Rijeka, Hrvatska) ili na službenu agencijsku adresu e-pošte (info@knockout-travel.hr). Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje su organizatoru propisno dostavljene u navedenom roku od 8 (osam) dana, računano od dana povratka putnika s putovanja.
  4. U skladu sa zakonskim odredbama, organizator je dužan donijeti pisano rješenje na zaprimljeni prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora na prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda iznesenih u prigovoru kod pružatelja usluga. U slučaju potrebe za dodatnom dokumentacijom ili potrebe za produljenjem roka za dostavu rješenja radi prikupljanja relevantnih informacija i dokaza, Organizator će o istome izvijestiti podnositelja prigovora. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u trenutku nastanka.
  5. Dok Organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove, kao i davanja informacija u javna glasila.
  6. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.

Javno izražavanje nezadovoljstva:

U skladu s dobrom poslovnom praksom, kupac će u slučaju nezadovoljstva o istome prvo informirati organizatora, u cilju pronalaska sporazumnog rješenja, te će se do donošenja rješenja suzdržati javnih objava (mediji, društvene mreže i drugi oblici javnih glasila). Ukoliko se kupac odluči na javne istupe, upoznat je s činjenicom da navedeno može biti predmetom pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela protiv časti i ugleda, u skladu s Kaznenim zakonom – glava XV.